• Số tự động
  • 83,000 km
  • 2016
  • Xe gia đình, bảo hành, bảo dưỡng chính hãng, mỗi 5000km/lần. Không ngập nước.
    490.000.000 ₫
    ViewedCars