• Số tự động
 • 0 km
 • 2019
 • Gia đình e ít sử dụng muốn đổi xe nhỏ hơn nên quyết định bán Mazda BT50 BS TPHCM 51D94820, Phiên bản ATH Luxury Trắng ngọc trai Sport 2.2Tubor dầu Nhậ
  480.000.000 ₫
 • Số tự động
 • 0 km
 • 2019
 • Gia đình e ít sử dụng muốn đổi xe nhỏ hơn nên quyết định bán , Mazda BT50 Phiên bản ATH Luxury Trắng ngọc trai Sport 2.2Tubor dầu Nhập Khẩu Thailand C
  485.000.000 ₫
  ViewedCars