• Số tự động
  • 8,000 km
  • 2023
  • " 𝗟𝗘𝗫𝗨𝗦 𝗘𝗦250 "[ 04.2022 Model 2023 / 8.000kilomet ] ▪️ Xe mới như xe hãng, nguyên bản 100% nilong chưa bóc / còn thơm mùi mới !▪️ Xe sẵn ! Giao dịch
    2.490.000.000 ₫
    ViewedCars