• Số tự động
  • 0 km
  • 2011
  • Xe nhà một chủ, ít sử dụng, bảo dưỡng định kỳ, bán để đổi xe lớn hơn, ưu đãi bán cho khách mua sử dụng trực tiếp.
    250.000.000 ₫
    ViewedCars